Бизнес төв

Бизнес төв нь зочдын үнэт цагийг хэмнэх, ая тухыг хангасан интернэт, факс хүлээн авах,дамжуулах илгээх зэрэг бүхий л үйлчилгээг үзүүлдэг.