Хурлын танхим

This content requires HTML5/CSS3, WebGL.

Хурлын танхим 1

Бишрэлт зочид буудлын хурлын танхим 200 хүртэлх хүний бизнес хурал семинар, хүлээн авалт хийхэд тохиромжтой. Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон.

  • 200 хүртэлх хүний багтаамжтай
  • Өндөр хурдны интернет үйлчилгээ
  • Утасгүй микрофон
  • Дэлгэц, проектор

Хурлын танхим 2

Бишрэлт зочид буудлын хурлын танхим 80 хүртэлх хүний багтаамж, тав тухтай орчин, бизнес хурал семинар, уулзалт хийхэд тохиромжтой. Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон.

  • 80 хүртэлх хүний багтаамжтай
  • Өндөр хурдны интернет үйлчилгээ
  • Утасгүй микрофон
  • Дэлгэц, проектор

Манай хүлээн авалт арга хэмжээнд тусгайлан гаргасан багц цэснээс цай, кофе болон бүх төрлийн хоолны сонголтыг хийх боломжтой.