Crystal VIP өрөө

This content requires HTML5/CSS3, WebGL.

Зөвхөн танд зориулан дээд зэрэглэлээр тохижуулсан тус бүр 20 хүртэлх хүний багтаамжтай 2 тансаг өрөө таныг хүлээж байна. Бизнесийн уулзалт болон тэмдэглэлт арга хэмжээ зохион байгуулахад маш тохиромжтойгоос гадна таны нэр хүндийн илэрхийлэл болно.

Цагийн хуваарь: Өдөр бүр 09:00 - 24:00